Termeni si Conditii

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui website. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor prezentate aici.


SC DEZMEMBRARI IONICA SRL, a creat site-ul https://www.dezmembrariionica.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui website de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi website-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat condiţiilor generale detaliate mai jos, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SC DEZMEMBRARI IONICA SRL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.
Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.


Drepturi de proprietate intelectuală

Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceti porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiți altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marca înregistrată menționat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.
Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea SC DEZMEMBRARI IONICA SRL sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.
Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu ce apar pe acest website aparțin SC DEZMEMBRARI IONICA SRL. Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoștință că SC DEZMEMBRARI IONICA SRL își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.


Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul fasttrackit.org vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor SC DEZMEMBRARI IONICA SRL, iar SC DEZMEMBRARI IONICA SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și SC DEZMEMBRARI IONICA SRL nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către SC DEZMEMBRARI IONICA SRL. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.


Garanții și avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv. Acest website vă este oferit “așa cum este” și “așa cum este pus la dispoziție” și, ca urmare, SC DEZMEMBRARI IONICA SRL nu oferă nici un fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) in

Conținutul site-ului (textele, denumirile și descrierile produselor, caracteristicile tehnice, imaginile, simbolurile) pot fi incomplete din motive legate de spațiu și/sau structura informației. Din acest motiv, vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site.

Imaginile produselor sunt prezentate în cadrul magazinului online http://www.dezmembrariinoica.ro cu titlu de exemplu și pot fi diferite față de produsele livrate (prin culoare, accesorii, aspect, etc.).

DEZMEMBRARI IONICA SRL nu garantează și nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea informațiilor și serviciilor de pe acest site.

Prețurile, ofertele, situația stocului, specificațiile și imaginile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.


Responsabilitate legală SC DEZMEMBRARI IONICA SRL și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezultă ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsură permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urmă oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră. SC DEZMEMBRARI IONICA SRL și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.
Mai mult, SC DEZMEMBRARI IONICA SRL nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.
În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de SC DEZMEMBRARI IONICA SRL sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezultă în urmă folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.


Activități interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care SC DEZMEMBRARI IONICA SRL, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

  • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;
  • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia SC DEZMEMBRARI IONICA SRL, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputație a SC DEZMEMBRARI IONICA SRL;
  • Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților SC DEZMEMBRARI IONICA SRL sau proprietăților altor persoane;
  • Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale SC DEZMEMBRARI IONICA SRL sau ale terților.


Jurisdicție și lege aplicabilă

Produsele SC DEZMEMBRARI IONICA SRL, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienții și utilizatorii de pretutindeni. SC DEZMEMBRARI IONICA SRL nu garantează că produsele și conținutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locații decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră. Dumneavoastră și SC DEZMEMBRARI IONICA SRL sunteți de acord ca orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din România.


Date de contact

Firma SC DEZMEMBRARI IONICA SRL, cu CUI 28144022, înregistrat la registrul comerțului cu J12/551/2011, are sediul social din Sat Nadaselu, Nr 145 A, Jud Cluj. Cod Postal 407297. Ne găsiți acolo de luni până vineri sau ne puteți contacta telefonic la numărul de telefon: 0742935581 sau pe email: contact@dezmembrariionica.ro.

Arhive

Categorii

Meta

About Us

Car parts provides fast online Carparts for both homes and businesses. We provide high quality business cards, postcards, flyers, brochures, stationery and other premium online print products.

Follow Us

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi cea mai bună experiență pe situl nostru. Poți afla mai multe despre ce cookie-uri folosim sau să le dezactivezi în setări.

Politica de confidentialitate Accept
0